Cookies

Ochrana osobních údajů


Prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zákonem č. 122/2013 Sb. z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi provozovatele po úspěšném splnění smlouvy, a to až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci (Slovenská pošta, a.s. a GLS General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.), kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli eshopu.

Společnost Player s. r. o., si vyhrazuje provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např. měření návštěvnosti, počet uživatelů sledujících reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tyto údaje jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv však jmenovitě. Uživatelé by měli také vzít na vědomí, že tyto údaje, které dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a Player s. r. o. za to nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají do uživatelova počítače a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, kteří ho už alespoň jednou navštívili a potom zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaň). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většinou prohlížečů nabízejí možnost neakceptovat cookies - elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Na žádost uživatele podnikne Player s. r. o. všechny přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

Zásady používání cookie

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Budoucí návštěva stránek tak může být jednodušší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by prohlížení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie slouží na celou řadu účelů. Používáme je například na ukládání Vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, na usnadnění registrace nových služeb a k ochraně Vašich dat.

Typy souborů cookie:

Nastavení - Tyto soubory cookie umožňují našim webem zapamatovat si informace, které mají vliv na vzhled nebo chování webu. Jde např. o preferovaný jazyk nebo oblast, ve které se nacházíte. Na základě informací o oblasti dokáže web nabídnout potřebnou místní předpověď počasí nebo zprávy o dopravní situaci. Tyto soubory cookie Vám pomáhají také změnit velikost textu, písmo a další prvky webových stránek, které lze personalizovat.
Zabezpečení - Soubory cookie zabezpečení se používají pro ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.
Procesy - Soubory cookie procesů umožňují webem poskytovat služby, které návštěvníci očekávají, například navigaci na webových stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem webu. Bez těchto souborů cookie web nebude fungovat správně. Používá se například soubor cookie s označením LBCS který umožňuje dokumentům Google otevřít několik dokumentů v jednom prohlížeči. Pokud tento soubor cookie zablokujete, dokumenty Google nebudou fungovat správně.
Reklama - Soubory cookie se používají také k tomu, abychom zvýšili přitažlivost reklam pro uživatele a majitelům stránek a inzerentům nabídli lepší podmínky pro inzerci. Soubory cookie se běžně používají pro výběr reklam podle toho, co je pro uživatele relevantní, ke zlepšování přehledů výkonu kampaní a na to, aby se uživateli nezobrazovaly reklamy, které už viděl.
Stav relace - Weby často shromažďují údaje o chování návštěvníků. Může jít například o informace o tom, jaké stránky uživatelé navštěvují nejčastěji nebo zda se jim na některých stránkách nezobrazují chyby. Tyto tzv. "Soubory cookie stavu relace" pomáhají zlepšovat služby a uživatelské prostředí na webu. Pokud tyto soubory cookie zablokujete nebo smažete, funkce webových stránek to nijak neovlivní.

Správa souborů cookie v prohlížeči

Někteří lidé si ukládání souborů cookie nepřejí. To je důvod, proč nejnovější prohlížeče umožňují soubory cookie spravovat.

V některých prohlížečích můžete nastavit pravidla pro soubory cookie jednotlivých webů, což Vám poskytuje lepší kontrolu nad svým soukromím. Můžete zakázat ukládání souborů cookie ze všech webů kromě stránek, kterým důvěřujete.

V nabídce Nástroje prohlížeče Google Chrome najdete položku Vymazat údaje o prohlížení. Umožní Vám vymazat soubory cookie a jiná data webů a doplňků, včetně dat uložených do zařízení přehrávačem Adobe Flash Player (soubory cookie přehrávače Flash).